+30 2641020016

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η 4Α ΤΕΧΝΙΚΗ είναι μία σύμπραξη νέων μηχανικών που καταπιάνεται με όλο το φάσμα των υπηρεσιών μηχανικού τόσο στο επίπεδο των ιδιωτικών μελετών όσο και στο επίπεδο των κατασκευών όλων των μορφών (ιδιωτικά και δημοσία έργα).

Εκτός των συγγενικών μας δεσμών συνδεόμαστε από την διάθεση για εργασία με συνέπεια στα προστάγματα της τεχνικής και της επιστήμης.

Δραστηριοποιούμαστε σε έναν δημιουργικό επαγγελματικό χώρο με κύριο γνώμονα τον σεβασμό των πελατών μας, την ειλικρίνεια και την συνέπεια προς το μέρους τους.

Η ομάδα μας αποτελείται από τους:

Ανδρέας Ν. Καϊπάνος-   Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.(cv)

Αλέξιος Π. Μανταζέλης- Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής (cv)

Αγγελική Ν. Καϊπάνου-  Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής (cv)

Άννα Κ. Κωστοπούλου-  Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (cv)

Ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις εκάστοτε έργου η ομάδα συνεργάζεται με Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Διπλ. Χημικό Μηχανικό και εξειδικευμένα συνεργεία/κατασκευαστές.