+30 2641020016

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Οικοδομικές Άδειες, Ενεργειακή επιθεώρηση, Τοπογραφικά διαγράμματα 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σχεδιασμός, επιμέλεια και διεκπεραίωση της σύνθετης διαδικασίας που είναι η έκδοση μίας Άδειας Οικοδομής σε όλα τα στάδια της:
 • Τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου/γηπέδου.
 • Αποτύπωση τυχόν υφισταμένων κατασκευών.
 • Σχεδιασμός των υπό ανέγερση/διαμόρφωση στοιχείων.
 • Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική, ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου).
 • Προκοστολόγηση της κατασκευής.
 • Διεκπεραίωση στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (δασαρχείο, αρχαιολογία, συμβούλιο αρχιτεκτονικής, φορέας αδειοδότησης, ηλεκτρ. σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε.-ΥΠ.ΕΝ.).
 • Επίβλεψη για την ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων από την εκδοθείσα άδεια.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων σε οριζόντιες ιδιοκτησίες και μονοκατοικίες :
 • Αναζήτηση φακέλου κτηρίου από υπηρεσίες δόμησης
 • Αποτύπωση του χώρου στην πραγματική του μορφή
 • Καταγραφή των συστημάτων παραγωγής θέρμανσης/ψύξης
 • Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Επιπρόσθετα για προγράμματα Εξοικονόμησης Κατ΄ Οίκον στα πλαίσια του Συμβούλου Έργου αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την σύνταξη του φακέλου, των σχεδιασμό και την κοστολόγηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είτε με τους συνεργάτες του γραφείου ή με συνεργεία της επιλογής του ιδιοκτήτη.

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων εντός σχεδίου /οικισμού, γηπέδων εκτός σχεδίου με χρήση οργάνου total station Leica. Εξάρτηση των σχεδιαγραμμάτων στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 με χρήση GPS RTK δύο συχνοτήτων στο δίκτυο HEPOS με σκοπό:
 • Προετοιμασία για συμβολαιογραφικές πράξεις: μεταβιβάσεις, κατατμήσεις ή συστάσεις καθέτων συνιδιοκτησιών.
 • Εφαρμογή ορίων απαλλοτρίωσης ή διανομής από αναδασμούς.
 • Διαδικασίες ενστάσεων-τροποποιήσεων κτηματολογίου και δασικών χαρτών.
 • Πράξεις χαρακτηρισμού από δασαρχεία. 

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στα πλαίσια των νέων νόμων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν4014/2011, Ν4178/2013, Ν4495/2017):
 • Αναζήτηση φακέλου οικοδομικής άδειας από αρχεία υπηρεσιών (πολεοδομία, σεισμόπληκτα, εργατική κατοικία κτλ)
 • Εμβαδομέτρηση αυθαιρέτων κατασκευών και ενημέρωση ιδιοκτητών για το κόστος τακτοποίησης (παράβολο, πρόστιμο και αμοιβή μηχανικού).
 • Αναζήτηση στοιχείων παλαιότητας αυθαιρέτων (αεροφωτογραφίες, δημόσια έγγραφα)
 • Πλήρη αποτύπωση των κατασκευών (τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονικά, φωτογραφική) και σύνταξη φακέλου τακτοποίησης.
 • Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού για την μεταβίβαση τακτοποιημένου ακινήτου. 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε συντονισμό με τους εξωτερικούς συνεργάτες μας (χημικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός) αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια αδειοδότησης επαγγελματικών χώρων  (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Εργαστήρια-Βιοτεχνίες, Υπηρεσιών Υγείας κτλ):
 • Προέλεγχο καταλληλότητας ( Χρήση γης, εμβαδό χώρου, έλεγχος νομιμότητας  κτλ)
 • Αποτύπωση και σχεδιασμός χώρου.
 • Σχεδιασμός διαγράμματος ροής.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων HACCP
 • Μελέτη Πυροπροστασίας- Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Στα πλαίσια νόμιμης εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών αναλαμβάνουμε την έκδοση  Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε.-ΥΠ.ΕΝ. με όλες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προεγκρίσεις:
 • Περιφράξεις (περιτοιχήσεις) οικοπέδων/ γηπέδων.
 • Αντικατάσταση στέγης.
 • Επισκευές με τη χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές).
 • Κατασκευή Πέργκολας.
 • Κοπή Δέντρων.
 • Εγκατάσταση Ανελκυστήρων.
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (Θερμοπρόσοψη).
 • Γεωτρήσεις. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ενημέρωσή σας για επιδοτούμενα προγράμματα και επιπρόσθετα:
 • Σύνταξη φάκελου με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το σχετικό πρόγραμμα, την αίτηση υπαγωγής, την οικονομοτεχνική μελέτη καθώς και το χρονοδιάγραμμα του Έργου.
 • Παρακολούθηση του φακέλου-Πρόταση (εφόσον εγκριθεί), συντονίζουμε και δρομολογούμε την πορεία του με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς, καταθέτουμε τα δικαιολογητικά και εξασφαλίζουμε την άρτια υλοποίηση του Προγράμματος.