+30 2641020016

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

17. 08. 26
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 473

Ιδιωτικά τεχνικά έργα, Ανακαινίσεις, Ενεργειακή αναβάθμιση, Δημόσια έργα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών δόμησης  το γραφείο μας αναλαμβάνει την επιμελή κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων (κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνικά κτήρια κτλ) από το στάδιο των εκσκαφών μέχρι την πλήρη αποπεράτωση με τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Προμέτρηση δομικών υλικών
 • Συγκέντρωση οικονομικών προσφορών
 • Επιλογή τεχνιτών-συνεργείων
 • Χωροθέτηση (χάραξη) της κατασκευής
 • Συντονισμό εργοταξίου
 • Παραλαβή υλικών (χάλυβα οπλισμού , σκυροδέματος κτλ)
 • Συμπλήρωση ημερολόγιου έργου
 • Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας
 • Τήρηση καταστάσεων Ι.Κ.Α.
 • Επιλογή υλικών εσωτερικού (πλακίδια, ξυλουργικά, χρώματα κτλ)

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κτηρίων κατοικίας ή επαγγελματικών χώρων προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε μία ανανέωση και προσαρμογή στις ανάγκες τους ακολουθούμε τα εξής στάδια:
 • Αποτύπωση του χώρου στην πραγματική του κατάσταση (δυστυχώς σπάνια συμφωνεί με τυχών υπάρχοντα σχέδια)
 • Σχεδιασμός της επιθυμητής διάταξης
 • Φωτορεαλιστική παρουσίαση (3D) του τελικώς σχεδιαζόμενου χώρου ώστε ο ιδιοκτήτης να αποκτήσει πραγματική αίσθηση του τελικού αποτελέσματος-στόχου
 • Προμέτρηση υλικών & επιλογή υλικών (πλακίδια, ξυλουργικά, χρώματα κτλ)
 • Συγκέντρωση οικονομικών προσφορών
 • Επιλογή τεχνιτών-συνεργείων
 • Συντονισμό εργοταξίου

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Στην προσπάθεια των ιδιοκτητών αν αξιοποιήσουν το κτηριακό απόθεμα μπορούν να γίνουν μία σειρά επεμβάσεων με σκοπό την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων (θέρμανση, ψύξη, Ζ.Ν.Χ.) και την δημιουργία φιλικότερων χώρων  ζωής. Είτε μέσω των προγραμμάτων εξοικονόμησης κατ’ οίκον είτε στα πλαίσια μιας ριζικής ανακαίνισης αναλαμβάνουμε:
 • Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά.
 • Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου.
 • Παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη
 • Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων
 • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης
 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Η ομάδα μας αποτελείται από τρεις μηχανικούς –εργολήπτες δημοσίων έργων εγγραμμένους στα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών με δικαίωμα εκτέλεσης δημοσίων έργων Α2 τάξης (300.000€) στις κατηγορίες Οικοδομικά, Υδραυλικά, Οδοποιία.
Ταυτόχρονα συμμετέχουν ως ετερόρρυθμοι εταίροι της εταιρείας Ν. ΚΑΪΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ-εργοληπτική επιχείρηση εγγραμμένη στα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών με δικαίωμα εκτέλεσης δημοσίων έργων 2ης  τάξης (1.500.000€) στις κατηγορίες Οικοδομικά, Υδραυλικά, Οδοποιία.
Τα τελευταία 10 χρόνια η ομάδα μας έχει εκτελέσει, μέσω συμμετοχής σε ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημόσια έργα πάσης φύσεως (βλ. ενδεικτικά έργα) για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.